Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

DR Kongo

Förbättrad sjukvård samt hjälp till självhjälp i sex byar

DR Kongo har bra förutsättningar att vara ett rikt land, men krig och korruption har dramatiskt försämrat livsvillkoren. Bara cirka en fjärdedel av de 63 miljoner invånarna har tillgång till hälsovård. Stora otillgängliga djunglar och över 250 språkgrupper gör det svårt att nå till lepradrabbade. Många invånare utsätts för våld, övergrepp och lever i djup fattigdom. Sida beskriver utvecklingen i DR Kongo om du vill veta mer.

I detta sammanhang verkar vår partner Lepramissionen DR Kongo, som grundades för 50 år sedan. Vi stödjer två projekt i landet, ett byutvecklingsprojekt och ett som förebygger funktionshinder för leprasjuka.

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90