Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Nigeria

Bybor får långsiktig hjälp i fyra projekt

Nigeria rymmer fler än 200 olika folkgrupper. Knappt hälften av befolkningen är kristna, och knappt hälften muslimer. Vår partner är The Leprosy Mission Nigeria, som arbetar i landet sedan 1920, betjänar alla oavsett religion eller etnicitet och sprider försoning.

Lepramissionen Sverige finansierar 2016 fyra projekt genom insamlade medel och med bidrag från Sida. De handlar alla om att utveckla lepradrabbade byar genom hjälp till självhjälp. Här ryms också akuta insatser för att minska smittspridning – upptäck vår kampanj ”Alla har rätt till en enskild stund”. Kontakta projekthandläggare Leif Agnestrand om du vill få aktuell information om våra projekt.

Läs gärna reportagen där bybor och Lepramissionens medarbetare berättar om sina liv.

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90