Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Funktionshindrade får hopp i Burma

Rättvisare lagar och goda förebilder och exempel. Läs om Lepramissionen Burmas projekt.

Fördomar och okunskap bekämpas i Burma

- Förut tvingades vi gömma oss och var ensamma. Nu lever vi bland andra och vi respekterar oss själva. Det säger U Soe Win, ledare för självhjälpsgruppen i byn Myo Chaung. Han är en av dem vars liv drastiskt förbättrats av Lepramissionen Burmas (TLMM) projekt för funktionshindrade i sju delstater, ett projekt som Sverige stöttat under fem år.

På ytan ser byn Myo Chaung ut som de flesta byar i Burma (Myanmar): rangliga bambu- och trähus, skällande hundar, kycklingar i massor. Men något är annorlunda. Här finns en grupp högljudda och entusiastiska personer med funktionshinder.

I alla byar finns funktionshindrade,men de göms vanligtvis undan i husen. I det ofta vidskepliga Burma tros funktionshinder bringa otur och det är därför vanligt att inte bjuda dem på bröllop eller andra byangelägenheter. TLMM har därför förutom att tillhandahålla hjälpmedel, sjukgymnastik och leprabehandling också arbetat för att få byborna att förstå allas lika värde. De funktionshindrade har till exempel fått hjälp att starta en självhjälpsgrupp.

Erfarenheterna från självhjälpsgruppen och de andra projektaktiviteterna har fått de funktionshindrade att inse att de kan försörja sig själva genom att till exempel odla grönsaker eller reparera cyklar. Övriga bybor ser dem inte längre som tiggare utan som personer som bidrar till byn. U Soe Win är nu dessutom en av byledarna

Funktionshinder gör människor ännu fattigare

Det övergripande målet med projektet är att personer med funktionshinder ska få fullständiga mänskliga rättigheter i sju stater och regioner. Man beräknar att det finns personer med funktionshinder i 10 % av hushållen i Burma. Speciellt utsatta är kvinnor – i hushåll med kvinnor med funktionshinder är fattigdomen dubbelt så utbredd som om funktionshindren drabbat en man.

Påverkansarbete och praktiska exempel

I samhället saknas medvetenhet och kunskap om människor med funktionshinder, deras förmåga och deras rättigheter. Det finns inte heller några förebilder. Det försöker TLMM ändra på genom information och praktiska exempel, allt ifrån ramper på offentliga platser till att påverka lagstiftningen. I detta arbete är det viktigt att utbilda och påverka myndigheter som socialdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, samfund och intresseorganisationer om funktionshindrades rättigheter och kapacitet och vikten av tillgängliga lokaler för alla.

Här har man också samarbetat med olika FN-organ. TLMM är nu en respekterad nyckelspelare för funktionshindrade. Den 8 juni 2015 antog, efter flera års lobbyarbete, riksdagen i Burma lagen om funktionshindrades rättigheter.

Nu går projektet in i nästa fas: att på alla nivåer i samhället se till att lagen får konsekvenser i praktiken: att funktionshindrade ses som individer och får möjlighet att delta i samhället. I såväl maktens korridorer som i avlägsna byar.

Att inkludera fler ger bättre resultat

TLMM arbetade tidigare bara med leprasjuka.

– Men om man enbart hjälper lepradrabbade, riskerar man att förstärka deras utanförskap, säger Dr. Zaw Moe Aung, direktor för TLMM. Att tala om funktionshinder gör också lättare att förstå vad det innebär att få lepra och få gehör för de lepradrabbades behov.

Projektet startade 2009 och genomförs av Lepramissionen Burma. Lepramissionen Sverige har under fem år stöttat projektet i samarbete med Radiohjälpen. Lepramissionen ger under 2016 ett generellt stöd till arbetet i Burma.

Vill du veta mer om Lepramissionens arbete i Burma? Kontakta direktor Allan Ekstedt.

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90