Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Hjälp hela vägen tillbaka

Läs om projektet där Lepramissionen i Indien utbildas i att bli bättre på att inte bara ge vård, utan även hjälpa patienterna tillbaka till ett självständigt liv.

Målet med projektet är att effektivisera Lepramissionen i Indien (TLMTI) genom att öka kunskapen hos samtlig anställd personal och hos frivilligarbetare om de drabbades behov utöver de medicinska. TLMTI förändras idag från vårdande till holistisk. Det betyder att man inte bara vårdar de sjuka utan även ger dem verktyg att få kraft att möta sina andra behov, som ekonomiska och sociala. Kort sagt: hjälper dem till ett självständigt och ekonomiskt oberoende liv. För detta behövs träning och kunskap och utökat arbete med partnerorganisationer. På kurser och seminarier ges kunskap om bl.a. mänskliga rättigheter, jämlikhet, diskriminering och ledarskap. Eftersom TLMTI har över 900 anställda ingår det också i projektet att se hur man kan organisera arbetet på bästa möjliga sätt och göra ledarskapet mer jämställt.

Ökad insikt om jämlikhet

Några av resultaten i projektets första var ett mer samstämmigt ledarskap, en ökad förståelse för att jämställdhet var en fråga som inte bara berörde kvinnor och att kontakter på gräsrotsnivå med myndigheter och andra organisationer har utökats. I den andra fasen som började förra året efter en stor utvärdering betonas bland annat ledarskapsträning och vikten av att fortsätta att utbilda om män och kvinnors lika rättigheter.

Rustas även för att påverka samhället

Personer från TLMTI får även kunskap i opinionsbildning få verktyg för att påverka berörda samhällspartners och visa på nödvändigheten av att ha en helhetssyn på behoven i mötet med utsatta människor man kommer i kontakt med.

Projektet startade 2012. Dess andra fas började år 2015 och pågår till 2017. Projektet genomförs i samarbete med Svenska Missionsrådet och Sida. Projektet är en del i arbetet att nå de två första av FNs: globala mål – ingen extrem fattigdom och ingen hunger och till viss del även mål fem – jämställdhet.

Vill du veta mer om vad som händer i projektet vars namn är Capacity Building Phase 2, kontakta projekthandläggare leif.agnestrand@lepramissionen.se

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90