Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Kamp för jämställdhet i Uttar Pradesh

Övergrepp, maktlöshet och djupa orättvisor möter många kvinnor och binder hela familjer i fattigdom. Läs om vårt projekt för ökad jämställdhet.

Indien är ett av de länder i världen där orättvisorna mellan män och kvinnor är som störst. Projektet i den fattiga delstaten Uttar Pradesh, som för oss startade 2016, (arbetet är en fortsättning av tidigare insatser) har som mål att skapa mer jämställda samhällen. Projektets aktiviteter riktar sig både till män och kvinnor, totalt cirka 60 000 personer i 150 byar och de 300 självhjälpsgrupper som finns där. Alla byar har en hög koncentration av lepradrabbade och nya fall upptäcks fortfarande. Undernäring och dåliga sanitära förhållanden präglar vardagen.

Lika rättigheter för män och kvinnor blir bättre för alla

Projektet ska långsiktigt förbättra livsvillkoren för flickor och kvinnor, särskilt vad gäller jämställdhet, utbildning och hälsovård. Ett av målen är att, genom utbildning och hjälp till självhjälp, ändra attityder så att fler kvinnor kan vara med och påverka. Det börjar med att de utrustas till att fatta beslut som gäller deras grundläggande mänskliga rättigheter; men målet är dessutom att de bemyndigas att påverka även till exempel ekonomiska och politiska beslut. Erfarenhet från tidigare projekt visar att kvinnorna då blir katalysatorer för att förändra hela samhällen till det bättre på många plan.

Det treåriga projektet möjliggörs genom enskilda givare. Det genomförs i samarbete med Svenska Missionsrådet, Sida och Lepramissionen Indien. Projektet är en del i arbetet att nå de två första av FNs: globala mål – ingen extrem fattigdom och ingen hunger och till viss del även mål fem – jämställdhet. Frågor om projektet? Kontakta handläggare Leif Agnestrand.

Våra andra projekt i Indien är ett hjälp till självhjälpsprojekt i delstaten Chhattisgarh och ett utbildningsprojekt för hela Lepramissionen Indien.

Läs gärna artikeln om Moharmat som handlar om hur det kan vara att vara leprasjuk kvinna i Indien, utan möjlighet att ens få bestämma själv om du ska gå till läkaren.

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90