Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Sex byar i DR Kongo får hjälp till självhjälp

Brist på så enkla saker som rent vatten och mat är verkligheten för många. Läs om vårt byutvecklingsprojekt i Kongo Central-provinsen.

Får hjälp att överleva – och hitta vägar till försörjning

Lepra räknas till de ”försummade tropiska sjukdomarna”, och i ett konflikthärjat land som DR Kongo där många lever under ständigt hot, är människor som drabbats av lepra speciellt försummade. De flesta är extremt fattiga och behöver hjälp för sig och sina familjer. Dessutom plågas området av flera tropiska sjukdomar och många dödsfall och funktionshinder pga trafikolyckor.

Får hjälp att föra sin talan

Projektets mål är att stärka människor med lepra och andra funktionshinder, så att de organiserar sig och med gemensam röst kan föra talan för sin sak. För det behövs kunskap, så att de sedan själva kan verka för en förändrad syn hos myndigheter och i det civila samhället. De behövande har som alla andra rätt till grundläggande mänskliga rättigheter som utbildning, rent vatten, hälsovård, mat och tak över huvudet, men känner inte till det. Och även om de vet det, är de efter en lång tid av diskriminering varken kapabla att föra talan för sin sak eller har mod och kraft att själva börja förbättra levnadsstandarden i byarna. Funktionshindrade och leprasjuka i västra Kongo, i de sex byarna Kimpese, Bulu, Kiwala, Luvungu, Mao och Nsanda får nu hjälp att föra sin talan så att myndigheter och andra organisationer i samhället inte längre kan nonchalera deras behov, utan istället försöker möta deras behov och rättigheter. På så sätt minskar fattigdomen för de drabbade och deras familjer – inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. Projektet vänder sig framförallt till cirka 1500 extra utsatta personer i byarna.

Får hjälp till självhjälp

En annan viktig del är s.k. ”life skills”. Förutom utbildning i allt från säker användning av bekämpningsmedel, biodling m.m. till vikten av god handhygien innehåller projektet även åtgärder för att akut förbättra situationen, som latriner och tillgång till rent vatten. Utbildning i lepra och andra tropiska sjukdomar finns fortfarande ett stort behov av. I projektet ingår även en rad andra aktiviteter, som uppstart av självhjälpsgrupper där lepradrabbade lär sig ta hand om sina sår.

Projektet startade år 2013, har utvärderats och är åren 2016-2018 inne i sin andra fas, med samma byar. Arbetet sker i samarbete med förutom byborna även myndigheter, kyrkor, skolor samt andra organisationer som bekämpar lepra.

Vill du veta mer om projektets mål och resultat? Kontakta projekthandläggare leif.agnestrand@lepramissionen.se

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90