Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Självkänsla och samarbete i Chhattisgarh

De personer som få vill se – dem ger vi inflytande. Läs om vårt omfattande projekt för hjälp till självhjälp i Chhattisgarh.

Målet är att ge lepradrabbade, funktionshindrade och andra marginaliserade grupper tillgång till hälsovård och försörjning. Projektet riktar sig till personer i regionerna Nawagarh och Malkhrod i distriktet Jajgir Champa i delstaten Chhattisgarh. Dessa två regioner har cirka 478 000 invånare, drygt 24 000 familjer lever under fattigdomsgränsen och när projektet började 2013 hade man upptäckt 346 leprafall.

Utbildar både enskilda och samhällsaktörer

Många av invånarna i dessa regioner är åsidosatta och ska genom projektet få hjälp att göra anspråk på sina rättigheter, t.ex. skolgång för barnen och rent vatten. Det görs på tre sätt. För det första utbildar och stärker vi de marginaliserade familjerna, så att de kan kräva tjänster och service på samhällsnivå. För det andra medvetandegör vi viktiga samhällspartners vad gäller t.ex. skola, vatten, hälsovård och social service om de verkliga behoven hos den berörda befolkningen och om deras rättigheter, så att de kan betjäna dem ändamålsenligt.

Bildar opinion mot fördomar och okunskap

Det tredje sättet är opinionsbildning och information. Information om lepra och funktionshinder ges på olika sätt i regionerna, för att underlätta för invånarna att få tillgång till samhällets service. Ett mål är att bilda samarbetsgrupper så att de som är i behov av hjälp med gemensam kraft bättre kan föra fram och tala för sina behov.

Självhjälpsgrupper viktiga för att nå ut

En viktig nyckel för att nå ut är de befintliga 1000 självhjälpsgrupper (den stora bilden visar en självhjälpsgrupp) som finns i området och frivilligarbetare i samhället. Dessa får hjälp att utveckla sitt arbete, men också att sprida medvetenhet om och uppmuntra fler till att bli medvetna om och få tillgång till sina rättigheter. Du kan läsa om en sådan grupp i artikeln om Mulibaj och hennes vänner som har startat ett väveri. Projektet är nu inne i sin andra fas under 2016-2018 och genomförs av Lepramissionen i Indien (TLMI) med stöd från Lepramissionen Sverige och Sida. Vill du veta mer vad som händer i projektet? Vi har även ett liknande projekt i delstaten Uttar Pradesh, med särskilt fokus på jämställdhet. Kontakta projekthandläggare leif.agnestrand@lepramissionen.se för att få veta mer oom arbetet i Indie.

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90