Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Uppdrag: stoppa lidandet i tid!

Förebygga att leprasjuka får funktionshinder. Det vill vi uppnå i det här projektet i provinserna Syd-Kivu och Maniema.

Målet för det här projektet är att förebygga funktionshinder och på så sätt stoppa lidande, ett lidande som ofta halverar livslängden för de sjuka som inte får hjälp. Projektet startade i april 2015 efter en kartläggning av antalet leprasjuka och var behoven var som störst. Lepramissionen DR Kongo arbetar intensivt för att:

  • Utöka servicen till avlägsna byar för att ge de boende tillgång till vård.
  • Utbilda lokala kirurger att operera och transplantera hud när sår inte läker.
  • Utbilda leprasjuka att ta hand om skador och sår, i t.ex. självhjälpsgrupper.
  • Utbilda sjukvårdspersonal och allmänhet om lepra

Genom dessa åtgärder så kommer fler fall att upptäckas tidigt, fler söka hjälp i tid, innan de har hunnit få funktionshinder av lepra. Och inte minst, de som hunnit få skador eller till och med funktionshinder av sjukdomen får hjälp att klara av de svårigheter det har medfört.

Projektet, som vänder sig till leprasjuka och deras omgivning i fem hälsodistrikt i provinserna Syd-Kivu och Maniema, pågår till 2018. A och E Welins missionsfond som förvaltas av Svenska kyrkan i Uppsala möjliggör projektet under 2016.

Vill du få aktuella nyheter från projektet, kontakta handläggare Leif Agnestrand, Lepramissionen Sverige.

Vill du veta mer om hur det kan vara att vara leprasjuk i DR Kongo? Läs gärna berättelsen om de två systrarna Mputo och Tshiamudiamba.

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90