För företag

Ett partnerskap med Lepramissionen skapar värde på många sätt. Tillsammans gör vi inte bara världen till en bättre plats – ni som företag märker även andra positiva effekter av vårt samarbete. Som partner till Lepramissionen ingår vi ett långsiktigt samarbete för en värld utan lepra. Tillsammans med Lepramissionen ger ditt företag hälsa, hopp och rättvisa till dem som drabbas – ofta de fattigaste bland de fattiga.

Ert varumärke stärks

Företagets värdeord tydliggörs

Företagets teamkänsla förstärks

Bli partner

Vi skräddarsyr partnerskapet så att det passar ditt företag. Beroende på överenskommelsen, hur stort stödet är, längden av samarbetet och paketeringen vi gör kan vi erbjuda följande paket.

Vänföretag

Man kan aldrig få för många vänner! Stötta oss på den nivå som passar ditt företag genom tillexempel julgåva till din personal eller en summa varje år. Som vänföretag har du möjlighet att utvecklas till huvudpartner.

Ett samarbete med Lepramissionen stärker ert varumärke och engagerar era medarbetare.

Projektpartner

För dig som vill bidra i ett specifikt projekt eller program. Alltid med en en detaljerad uppföljning. Det kan t.ex. handla om en operation, utbildning eller material, var med och gör skillnad i dessa människors liv!

Som projektpartner investerar du i en mer jämställd och hållbar värld.

Kampanjpartner

Delta i en kampanj och associeras med Lepramissionen under en begränsad period. Öka ditt företags CSR genom att samarbeta med oss. Bidra med en summa eller procent av vinsten av kampanjen.

Vissa väljer tidsbegränsade samarbeten medan andra föredrar mer långsiktiga arbeten som en del av sitt samhällsarbete.

Huvudpartner

En huvudpartner har integrerat sitt stöd i sin affär och arbetar för att skapa nytta och värde på lång sikt – både för Lepramissionen och sitt företag.

Partnerskapet är förknippat med en investering och kännetecknas av en positiv, transparent och långsiktig relation. Ni får största synlighet och rättigheter kopplade till association, relation, exponering, närvaro och affär.

Vad får du som företag när du stödjer Lepramissionen?

 • Synlighet med logga på Lepramissionens webbplats, digitala kanaler och nyhetsbrev.
 • Egen kontaktperson på Lepramissionen Sverige för löpande kontakt.
 • Möjlighet att använda Lepramissionens logga enligt överenskommelse.
 • Klickbar länk med ert företag namn på vår hemsida.
 • Diplom att hänga upp som en bekräftelse på ert engagemang.
 • Digitalt gåvointyg – för delning eller utskrift.
 • Inlägg om ert stöd på sociala kanaler.
 • Mail till era kunder om ert stöd till oss.
 • Nämna oss som årets emblem för publicering på t.ex. er hemsida, i mail och nyhetsbrev.
 • Möjlighet till fältbesök eller studieresa till projektområdet man stödjer.
 • … Och fler erbjudanden, kontakta oss gärna för mer information.

Tillsammans gör vi något viktigt som uppskattas av medarbetare och kunder. En bra affär helt enkelt. Intresserad av ett samarbete?

Johan Bäckrud

Direktor
Telefon: 072-333 19 74
E-post: johan.backrud@lepramissionen.se

Våra olika projekt

Den som blir leprasjuk har ett livslångt lidande framför sig om hjälpen uteblir. Lepramissionen kommer med hälsa, hopp och rättvisa. Vi vill ge vidare en stor portion omsorg och kärlek till dem som världen föraktat i årtusenden. 

Projekt – Operation

Lepra leder till nervskador och orsakar missbildningar, såsom klohänder, deformerade fötter och oförmåga att stänga ögonlocken. Dessa deformiteter förvärrar den redan starka stigma som är förknippad med Lepra.

Det påverkar också människor som drabbats av sjukdomen och deras försörjning. Lepramissionen behöver partners som kan stödja så att de kan få utförda rekonstruktiva operationer som återställer form och funktion av deformerade kroppsdelar. Resultat som blir påtagliga och effekterna synliga.

Rekonstruktiva operationer 5000 kr/person

Projekt – Utbildning 

Genom vårt program för hållbar försörjning tillhandahåller vi arbetsinriktad teknisk färdighetsträning för unga flickor och pojkar som drabbats av lepra/funktionsnedsättning i projektländer. Några av kurserna är: dieselmekanik, motorfordonsmekanik, datoroperatör och programmerings-assistent. 85% av studenterna som får träningen får jobb genom direkt campusrekrytering. Ditt företag kan göra skillnad i dessa ungas liv genom att stödja arbetet för att genomföra dessa kurser. Att ge hopp och framtid för unga betyder allt för deras framtid. 

Utbildning ett läsår 12000 sek/person

Projekt – Smärtfria Helvetet

Leprabakterien förstör ytliga nerver. Detta gör att många leprapatienter förlorar sin känsel permanent. Sår/ulcer som uppstår på händer och fötter när de inte känner t.ex. en skada, gör att såren de har blir mycket svårläkta. Sår/ulcer på händer och fötter begränsar inte bara deras rörlighet, de orsakar också att patienten blir isolerad från samhället. Sår orsakade av spetälska behöver särskild vård, annars kan de resultera i omfattande skador på kroppsdelar. De flesta patienterna på Lepramissionens sjukhus har djupa vävnadsskador, vissa måste till och med genomgå amputation. Detta är förmodligen anledningen till att Dr Paul Brand kallade Lepra för det ”smärtfria helvetet”.

Rekonstruktiva operationer 5000 kr/person

Projekt – Material för rehabilitering

Människor som drabbats av lepra kommer mestadels från samhällets lägre skikt. Vi på Lepramissionen arbetar för att ge lepradrabbade människor bästa möjliga behandling. Med den tekniska utvecklingen idag finns det bra utrustning tillgänglig för olika postkirurgisk behandling.

Vi behöver partners som kan tillhandahålla medicinsk utrustning för rekonstruktiv kirurgi som: kirurgiska instrument, medicinsk kirurgisk utrustning, material för sjukgymnastik, laboratorieutrustning, oftalmiska kirurgiska instrument och oftalmologiska förnödenheter etc. 

Vad kan ert företag bidra med?

Hållbar försörjning/självhjälpsgrupper 

Lepramissionen stödjer utvecklingen av självhjälpsgrupper för lepradrabbade och utsatta människor så att de får möjligheter att försörja sig själva och få en plats i sitt lokalsamhälle där de respekteras på lika villkor med alla andra. Självhjälpsgrupper ger en mycket kostnadseffektiv hjälp till lepradrabbade och andra utsatta människor med. De får i självhjälpsgrupper nya möjligheter att förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa andra till ett bättre liv med värdighet. Genom att gå tillsammans med andra drabbade och utsatta kan deras liv förändras så att det skapas hopp och nya möjligheter. Arbetet med lepradrabbade är långsiktigt. Självhjälpsgruppen hjälper lepradrabbade och familjemedlemmar till att bli självförsörjande och kan vara ett stöd för varandra och ge sina färdigheter vidare till andra.

Starta och följa upp en självhjälpsgrupp ett år 2000 kr

Stoppa diskrimineringen!

För de som får diagnosen lepra är det början på ett svårt socialt utanförskap. Tyvärr är det många som därför inte söker vård i tid. Det uppskattas att ca två miljoner människor idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av en lepra. Därför är det avgörande att information om lepra och de behandlingsalternativ som finns sprids ut i samhället. Informationen hjälper de som lider av lepra att få hjälp tidigt, samtidigt som kunskap motverkar stigmatiseringen som många lepradrabbade fortfarande utsätts för. Med ekonomiskt stöd från Lepramissionens givare genomförs återkommande livsviktiga informationskampanjer. I kombination med arbetet i självhjälpsgrupper och påverkansarbete mot myndigheter arbetar alltid Lepramissionen i t.ex. Indien för ett bättre liv för de med lepra och funktionsnedsättningar.

Infektionsupptäckt och tidig behandling är avgörande för att nå målet att stoppa smittan av leprabakterien. För att utrota smittspridning av lepra är det också avgörande att informera om leprasjukdomen och stödja den sociala och ekonomiska inkluderingen tillbaka in i samhället för personer med lepra och funktionsnedsättning.

En valfri summa från hjärtat hjälper oss att ge mer kärlek och bekämpa diskriminering medan vi sprider information hopp och behandling av lepra. 

Vill du också göra skillnad? Kontakta mig så kollar vi på hur ditt företag kan vara med och bidra.

Johan Bäckrud

Direktor
Telefon: 072-333 19 74
E-post: johan.backrud@lepramissionen.se