Hälsa, hopp och rättvisa till lepradrabbade

Den som blir leprasjuk har ett livslångt lidande framför sig om hjälpen uteblir. Men Lepramissionen kommer med hälsa, hopp och rättvisa. Vi vill också ge vidare en stor portion omsorg och kärlek till dem som världen föraktat i årtusenden.

Det här gör vi i världen

Läs reportage från Indien, Nigeria, DR Kongo eller Bangladesh i vårt arkiv med tidningen Uppdrag Lepra eller under projekten utomlands och upptäck vad vi gör i de länder vi verkar i.

Vill du få senaste uppdateringen av vad vi gör direkt i postlådan? Prenumerera på tidningen Uppdrag Lepra!

Mejla din adress till info@lepramissionen.se eller ring 019-58 37 90 så får du Uppdrag Lepra i tolv månader i brevlådan – gratis.

Lepramissionen – för en värld utan lepra

Tillsammans kan vi utrota den fruktade sjukdomen lepra helt. Lepramissionen ger hälsa, hopp och rättvisa till dem som drabbas – ofta de fattigaste bland de fattiga.

Lepramissionen Sverige

Vår vision är en värld utan lepra. Vi är en kristen organisation inom internationellt utvecklingssamarbete. Den svenska delen grundades 1985 av sju samfund. Våra projekt bedrivs i samarbete med lokala partners i Indien, DR Kongo, Nigeria och Bangladesh. Vi arbetar för alla drabbade oberoende av kön, etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Lepramissionen Sverige har sitt Sverigekontor i Kumla utanför Örebro. I Sverige samlar vi in pengar till projekten utomlands och sprider kunskap om att lepra finns och vad som kan göras åt det. Projekten medfinansieras, granskas och följs upp i samarbete med Svenska Missionsrådet, en av de organisationer som den statliga myndigheten Sida förmedlar biståndsinsatser genom.

Medlem i Internationella Lepramissionen

Lepramissionen Sverige är en del av Internationella Lepramissionen (The Leprosy Mission International), en ledande kristen global organisation inom lepravård och utveckling som grundades 1874. TLM har över 200 projekt där lepra finns och är en ledande lepraorganisation inom  ILEP  (internationell federation av lepraorganisationer). TLM förser oss med viktig kompetens, ovärderlig erfarenhet och långsiktiga partners.

Innehar 90-konto

90-konto innebär att Lepramissionen uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kriterier och granskning av bland annat administrationskostnader. De senaste åren har Lepramissionen Sverige förmedlat över 90% i ändamålskostnader.

Uppdrag Lepra

Januari 2021
Februari 2021
Mars 2021
April 2021
Maj 2021
Juni 2021
Juli 2021
Augusti 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021

Prenumerera på tidningen Uppdrag Lepra!
Mejla din adress till info@lepramissionen.se eller ring 019-58 37 90 så får du Uppdrag Lepra i tolv månader i brevlådan – gratis.