Hälsa, hopp och rättvisa till lepradrabbade

Den som blir leprasjuk har ett livslångt lidande framför sig om hjälpen uteblir. Men Lepramissionen kommer med hälsa, hopp och rättvisa. Vi vill också ge vidare en stor portion omsorg och kärlek till dem som världen föraktat i årtusenden.

Det här gör vi i världen

Läs reportage från Indien, Nigeria, DR Kongo eller Bangladesh i vårt arkiv med tidningen Uppdrag Lepra eller under projekten utomlands och upptäck vad vi gör i de länder vi verkar i.

Vill du få senaste uppdateringen av vad vi gör direkt i postlådan?

Mejla din adress till info@lepramissionen.se eller ring 019-58 37 90 så får du Uppdrag Lepra i tolv månader i brevlådan – gratis.

Uppdrag Lepra

Juli 2023
Januari 2023
Juni 2023
December 2022
Maj 2023
November 2022
April 2023
Oktober 2022
Mars 2023
September 2022
Februari 2023
Augusti 2022

Prenumerera på tidningen Uppdrag Lepra!
Mejla din adress till info@lepramissionen.se eller ring 019-58 37 90 så får du Uppdrag Lepra i tolv månader i brevlådan – gratis.

Globala Målen är viktigt för vår värld

Lepramissionen har arbetat länge med flera av de Globala Målen. Det material som vi tagit fram hoppas vi ska bli till stor nytta och ge redskap för att lära sig mer om vår värld och de utmaningar som vi gemensamt står i. Vi hoppas att materialet ska fungera väl för undervisning och vara ett gott pedagogiskt stöd för fördjupade samtal och vidare i handling för en bättre framtid.

Vill du använda Globala Målen i en skola eller kyrka?

Beställ gratis kubset på info@lepramissionen.se

Titta gärna på handledningsmaterialet

Detta material har finansierats av SMR och Sida. Ansvaret för innehållet är uteslutande Lepramissionens.
Samarbetet görs bl.a. med Bilda.