Stöd arbetet

Dina gåvor används till att bota, upprätta och utbilda.

När du stöder vårt arbete kan vi

 • Söka upp och hitta sjuka och/eller funktionshindrade och se till att de får hjälp
 • Hjälpa fler bort från fattigdom till ett liv där de kan försörja sig själva
 • Låta fler få veta att lepra går att bota och att de sjuka inte behöver isoleras
 • Motverka fördomar, förakt, rädsla och okunskap om lepradrabbade
 • Arbeta för mänskliga rättigheter, mot orättvisor och diskriminering mot lepradrabbade
 • Sprida kunskap om allt detta i Sverige

Bankgiro och postgiro

Bankgiro
Vårt bankgironummer är 900-3930

Postgiro
Vårt postgironummer är 90 03 93-0

Stöd vårt arbete genom att swisha en gåva

 1. Öppna Swish-appen
 2. Skanna QR-koden eller skriv in nummer 9003930
 3. Skriv in valfritt belopp och swisha

Din gåva förvandlar liv!

Stöd vårt arbete genom att swisha en gåva

Tack! Din gåva förvandlar liv.

Knapparna öppnar Swish-appen där mottagare och summa är ifyllt. Fungerar endast om du har Swish-appen installerad.

Swisha valfritt belopp

 1. Öppna Swish-appen
 2. Skanna QR-koden eller skriv in nummer 9003930
 3. Skriv in valfritt belopp och swisha

Skattereduktion för gåvor

Visste du att du kan få skattereduktion på gåvor till Lepramissionen.

Skattereglerna är:

 • Meddela personnummer till Lepramissionen.
 • Minsta belopp per gåvotillfälle är 200kr.
 • Det sammanlagda gåvobeloppet på samtliga organisationer godkända för skattereduktion måste överstiga 2000kr.
 • Maximalt kan man få skattereduktion för gåvor totalt upp till 12 000kr.
 • Lepramissionen skickar ut kontrolluppgifter efter året inför deklarationen.
 • Alltså blir det ingen kostnadsökning för dig om du ökar ditt givande från t.ex. 500kr till 625kr med skattereduktion.

Ger du maximalt för skattereduktion 12 000kr under ett år, så får du tillbaka 3 000kr på skatten!
Kontakta Lepramissionen för mer information eller att lämna personnummer: info@lepramissionen.se eller 019-58 37 90