Stöd arbetet

Swisha 9003930 och skriv Värdighet.
Vårt bankgironummer är 900-3930
Vårt postgironummer är 90 03 93-0

Dina gåvor används till att bota, upprätta och utbilda:

  • söka upp och hitta sjuka och/eller funktionshindrade och se till att de får hjälp
  • hjälpa fler bort från fattigdom till ett liv där de kan försörja sig själva
  • låta fler få veta att lepra går att bota och att de sjuka inte behöver isoleras
  • motverka fördomar, förakt, rädsla och okunskap hos omgivningen om lepradrabbade
  • arbeta för mänskliga rättigheter, mot orättvisor och diskriminering mot lepradrabbade
  • sprida kunskap om allt detta i Sverige