Ge en testamentsgåva

För visionen vidare till nya generationer

Att lämna ett testamente är att lämna något bestående av dig själv till eftervärlden. Det är en handling, som ger ringar på vattnet långt efter det att du själv kan påverka. Genom att testamentera till Lepramissionen, ger du nya generationer chans att växa upp utan att frukta lepra. 

I samarbete med den digitala juridiska tjänsten Jurio kan du kostnadsfritt upprätta ett testamente som låter dig testamentera bort ett valfritt belopp till förmån för Lepramissionen och vårt ändamål. Genom att inkludera oss i ditt testamente gör du en enorm skillnad i vårt arbete. Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online, antingen själv eller tillsammans – som sambor eller makar. Du blir löpande vägledd genom processen och får själv ange vilken summa du vill testamentera till oss. Ett juridiskt giltigt testamente skapas helt kostnadsfritt, baserat på dina svar. 

Har du redan ett testamente sedan tidigare? Du kan välja mellan att helt ersätta ditt tidigare testamente, eller bara göra ett tillägg. Det behöver inte ta ens 5 minuter, och självklart kan du återkalla eller göra ändringar i testamentet om du skulle ångra dig. 

Klicka här för att komma igång!

Kom ihåg: För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen.

Har du frågor om Lepramissionens långsiktiga arbete kontakta direktor Johan Bäckrud på info@lepramissionen.se.

Johan Bäckrud

Direktor, kontaktperson för mötesbesök, presskontakt