Globala Målen är viktigt för vår värld

Lepramissionen har arbetat länge med flera av de Globala Målen. Det material som vi tagit fram hoppas vi ska bli till stor nytta och ge redskap för att lära sig mer om vår värld och de utmaningar som vi gemensamt står i.

Vi hoppas att materialet ska fungera väl för undervisning och vara ett gott pedagogiskt stöd för fördjupade samtal och vidare i handling för en bättre framtid.

Vill du använda Globala målen i skola eller kyrka?

Beställ gratis kubset på: info@lepramissionen.se

Titta gärna på handledningen:

Detta material har finansierats av SMR och Sida. Ansvaret för innehållet är uteslutande Lepramissionens.

Samarbete görs bl.a. med: