Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Självkänsla och samarbete i Chhattisgarh

De personer som få vill se – dem ger vi inflytande. Läs om vårt omfattande projekt för hjälp till självhjälp i Chhattisgarh.

Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90