Hjälp till de mest utsatta i vår värld

De personer som andra vänder blicken från – dem ger vi inflytande.

Lepramissionen i Sverige har sedan 1985 haft visionen att utrota lepra/spetälska. Detta gör vi genom att arbeta med våra partners inom The Leprosy Mission International genom olika insatser i länder där lepra fortfarande är en fruktad sjukdom, trots att sjukdomen inte är särskilt smittsam. Vårt arbete möjliggör för de lepradrabbade, funktionshindrade och andra marginaliserade grupper att få tillgång till hälsovård, utbildning och inkludering både i familjen och i samhället. Lepradrabbade har genom årtusenden utsatts för förakt, eftersom sjukdomen skapat kroppsliga defekter, vilket har stigmatiserat dem, och på grund av detta har de hamnat i utanförskap.

Från diagnostisering och behandling, till att inkluderas in i samhället

Lepramissionens vision handlar därför också om att stödja de drabbade genom att skapa förutsättningar för att inkludera dem i samhället. De flesta av de lepradrabbade är åsidosatta och får därför genom våra projekt hjälp att göra anspråk på sina rättigheter, t.ex. utbildning för barnen och rent vatten.

Detta görs på flera sätt genom Lepramissionens arbete, allt från diagnostisering och behandling till att inkluderas in i samhället. Vi är med och arbetar hårt med att tidigt upptäcka och behandla lepra, vilket är en nyckel enligt WHO för att besegra sjukdomen. Först när behandlingen är gjord och personen är friskförklarad, är hon inte längre en smittbärare. Både att behandla mot leprabakterien så att de blir fria från bakterien och att på olika sätt behandla de kroppsliga men som bakterien kan ha skapat, är viktigt för att komma in i samhället igen och därmed bli självförsörjande.

Därför arbetar vi för det första med att på olika sätt stärka de marginaliserade familjerna, så att de kan kräva tjänster och service på samhällsnivå. För det andra tydliggör vi viktiga samhällspartners ansvar vad gäller t.ex. skola, vatten, hälsovård och social service hos den berörda befolkningen och om deras rättigheter, så att samhället kan betjäna dem ändamålsenligt.

Det tredje sättet är opinionsbildning och information. Information om lepra och funktionshinder ges på olika sätt i regionerna, för att underlätta för invånarna att få tillgång till samhällets service. Ett mål är att också bilda samarbetsgrupper så att de som är i behov av hjälp med gemensam kraft bättre kan föra fram och tala för sina behov.

Tillsammans kan vi upprätta de mest utsatta

Tillsammans med dig vill vi på Lepramissionen upprätta de mest utsatta. Tillsammans med våra partners kan du vara med och bidra till en bättre värld för de med störst behov.