Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Burma

Funktionshindrade i Burma upprättas

I Burma (Myanmar) är Lepramissionen Burma /Myanmar (TLMM) är en viktig aktör för funktionshindrade, både vad gäller praktisk hjälp men även med opinionsbildning för att mänskliga rättigheter ska gälla för funktionshindrade. Sjukdomen lepra ger – om du inte får behandling i tid – olika funktionshinder. Här har Lepramissionen genom åren byggt upp mycket värdefull kunskap. Sedan några år har man vidgat arbetet till att omfatta rehabilitering av funktionshindrade av andra orsaker än lepra, genom resurscentrum för funktionshindrade.

Lepramissionen Sverige har under fem år stöttat ett projekt för funktionshindrade i sju delstater och ger nu ett generellt stöd till TLMM.

Reportage och projektbeskrivningar

Alla länder
Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90