Stöd arbetet Vårt arbete Om lepra Om oss Kontakt Start

Lepramissionen – för en värld utan lepra

Tillsammans kan vi utrota den fruktade sjukdomen lepra helt. Lepramissionen Sverige ger hälsa, hopp och rättvisa till dem som drabbas – ofta de fattigaste bland de fattiga.

Lepramissionen Sverige

Vår vision är en värld utan lepra. Vi är en kristen organisation inom internationellt utvecklingssamarbete. Den svenska delen grundades 1985 av sju samfund. Våra projekt bedrivs i samarbete med lokala partners och medarbetare i Burma, Indien, DR Kongo och Nigeria. Bangladesh och Sydsudan stödjer vi för närvarande inga projekt i, men har nära samarbete. Vi arbetar för alla drabbade oberoende av kön, etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Lepramissionen Sverige har sitt Sverigekontor i Kumla utanför Örebro. I Sverige samlar vi in pengar till projekten utomlands och sprider kunskap om att lepra finns och vad som kan göras åt det. Projekten medfinansieras och granskas i samarbete med Svenska Missionsrådet, en av de organisationer som den statliga myndigheten Sida förmedlar biståndsinsatser genom.

Medlem i Internationella Lepramissionen

Lepramissionen Sverige är en del av Internationella Lepramissionen (The Leprosy Mission International), en ledande kristen global organisation inom lepravård och utveckling som grundades 1874 och med 49 medlemsländer. TLM har över 200 projekt i 26 länder där lepra finns och är en ledande lepraorganisation inom ILEP (internationell federation av lepraorganisationer). TLM förser oss med viktig kompetens, ovärderlig erfarenhet och långsiktiga partners.

Innehar 90-konto

90-konto innebär att Lepramissionen uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kriterier och granskning av bland annat administrationskostnader.

Post- och besöksadress: Mastgatan 2D, 692 71 Kumla
E-post: info@lepramissionen.se
Tel: 019-58 37 90