Constance kämpar mot barnäktenskap

Constance som arbetar för Lepramissionen i Nigeria såg en nioårig flicka giftas bort - och agerade. Läs om hur kampen mot barnäktenskap kan gå till i byarna där vi arbetar.

– Jag älskar mitt jobb, jag älskar att arbeta med människor som är lepradrabbade. Det känns så naturligt för mig. Mitt arbete är mitt liv.

Projektledaren Constance är inne på sitt fjärde år för Lepramissionen Nigeria och börjar berätta om en av sina erfarenheter. En av de svåraste var när hon lärde känna en flicka som blev bortgift.

– Det handlade om illegalt barnäktenskap. Jag blev så betryckt över något så grymt att jag efteråt gick hem och bara ville gråta.

Bara en liten flicka

– Det var en fattig familj i byn och eftersom familjen inte hade tillräckligt med pengar för att utbilda både sina två flickor och sin pojke gjorde de upp en plan, berättar Constance. Föräldrarna tog en av flickorna och gifte bort henne med ursäkten att deras religion tvingade dem till det. Hon giftes bort innan hon började mellanstadiet och lämnades till en främmande man i byn. Hon var bara omkring nio år. Flickans personlighet ändrades snabbt, hon blev blyg, tillbakadragen, och hennes skolresultat försämrades tydligt. Den här händelsen gjorde att jag kände att jag måste göra någonting. Jag vände mig till de lokala myndigheterna. Jag skyndade mig till ministern för kvinnors utveckling och sociala angelägenheter och till ministern för utbildning. Jag gick till den lokala skolstyrelsen och hövdingen.

Samhället tog ställning

– Vi hade förklarat saken för alla berörda myndigheter och deras svar var tydligt: ”Nej, detta får inte hända.” Därefter gick vi tillbaka till byn och berättade att vi har regeringens och hövdingens beslut på att äktenskap med barn inte får ske igen. Alla som gifter sig med ett barn skall utvisas ur byn. Vi har även underrättelsetjänsten till hjälp i detta. Barnäktenskap får inte förekomma!

Vårt samtal slutade här, då Constance måste vidare. Men fortfarande idag, ett halvår senare, har jag svårt att ta in det Constance berättade för mig. Ja, det finns så mycket som är orätt och fel i Nigeria. Men ändå fylls jag av hopp, hon har människor som Constance i närheten och det är människor som arbetar för det som är rätt och gör vad de kan för dem som behöver deras hjälp.

På min resa i Nigeria såg jag leprabyar som vi precis skulle börja att arbete i och leprabyar där vi hade varit i flera år. Skillnaden var påtaglig. Byn Alheri visar tydligt att det går att skapa en bra miljö för de som är drabbade av lepra. Byborna hade till exempel med Lepramissionens hjälp fått bra bostäder, elektricitet och tillgång till vatten. Constance sa att de lepradrabbade ofta säger: Tack för att ni tog livet med in i våra hem igen!

Constance i huvudstaden Abuja, Nigeria

Du kan vara med och stödja Constance och andra som kämpar för de mest utsatta ska hitta vägar ur fattigdom. Ingen ska i panik behöva sälja sitt barn. Det finns andra vägar – barnäktenskap får inte förekomma. Ge en gåva nu!