Uppdrag: stoppa lidandet i tid!

Förebygga och hjälpa lepradrabbade från funktionshinder

Målet för det här projektet är att förebygga funktionshinder och på så sätt stoppa lidande, ett lidande som ofta halverar livslängden för de sjuka som inte får hjälp. Lepramissionen har haft liknande projekt sedan 2015 efter en kartläggning av antalet leprasjuka och var behoven var som störst. Lepramissionen DR Kongo arbetar intensivt för att:

Genom dessa åtgärder så blir fler fall upptäckta tidigt, fler söker hjälp i tid, innan de har hunnit få funktionshinder av lepra. Och inte minst, de som hunnit få skador eller till och med funktionshinder av sjukdomen får hjälp att klara av de svårigheter det har medfört.

Projektet, som vänder sig till leprasjuka och deras omgivning har delvis finansierats av A och E Welins missionsfond som förvaltas av Svenska kyrkan i Uppsala.